Veien fra «vanlige» skoledager til å føle seg engstelig og mislykket🤦‍♀️ 🤦‍♂️

Veien kan være kort fra skoleflink jente til å føle seg liten, redd og mislykket... 

Her får du Annes historie: Veien fra perfeksjon til angst og vegring for skolen.

Kjenner du “Anne”? Den smilende jenta, som fremstår med godt humør!

Sosial og godt likt av alle, og med mange venner. Den faglig flinke jenta, som pliktoppfyllende gjør alt skolearbeid. Hun som trener dans og spiller piano.. perfeksjonisten!


Det er også hun som også alltid har vært veldig engstelig for å snakke høyt i klassa... redd for å ikke være god nok, men det er er det ingen som ser..

MEN; Hva skjer med Anne når angsten for skolen overtar styring på hennes liv?

bilde jente tankefull

Store krav til seg selv!

Anne, jenta som alltid stilte store krav til seg selv! Det var også hun som fra barnehagealder var engstelig for nye ukjente situasjoner. Og særlig vanskelig var det å stå opp og fremføre foran klassa: Lese høyt, eller fremføre gruppearbeid.

Ingen så den engstelsen hun hadde inni seg, hver dag!

Kravene økte for hver år på barneskolen, både faglig og det å prestere muntlig. For Anne ble det stadig tøffere å henge med....


Forandrer seg, sakte....

Hjemme begynte Anne å forandre seg. Den smilende jenta, som alltid så ut til å være i godt humør,  ble sakte, men sikkert: Anne, den stille jenta, hun som begynte å grue seg å til starte på skolen igjen etter hver ferie.


Hun sluttet med piano, sa hun var lei... Sannheten var at hun ville så gjerne, men ikke våget ikke mer. Pianolærer hadde begynt å snakke om sommeravslutning, og at hun skal få æren av å spille alene for alle foreldre og søsken dette året!


Liten, redd og mislykket

Overgang til ungdomsskolen. Det skjedde en stor endring i 8. klasse... Anne prøvde hardt for fortsatt være den smilende jenta, alltid i godt humør, men hun fikk det bare ikke helt til lenger!


Inni seg, følte hun seg bare liten, redd og mislykket, og selvfølelsen var på bunn. Fasaden ble viktig, hun ville jo vise seg blid og positiv, selv om hun hadde det vanskelig inni seg!

Anne gråt ofte, når ingen så henne.. Hun ville så gjerne gå på skolen, men kjente bare på redsel og frykt for alle krav til henne på ungdomsskolen.  Så mye å lese.. stadig nye prøver og fremføringer, og nå  også karakterer!


 Anne hadde store krav til seg selv, og  hun gjorde alt for å  være  blant de beste i klassa! Det startet så bra, men utover i 8. klasse falt karakterer i alle fag.

Hun vet bare ikke, hvordan få det til!


Hvordan få noen til å forstå? 

Hva skal hun si til foreldre, så de kan forstå at hun ikke makter skolen lenger?

På ungdomsskolen er det mange nye i klassa, og det føles utrygt!

I tillegg skifter de klasserom flere ganger om dagen, og de har ingen faste plasser. Anne gruer seg for hver time... tenk om hun ikke får noen å sitte sammen med?


Flere av hennes gode venner fra barneskolen har nå fått nye venner. Anne sine venninner blir  stadig færre..   


Vondt i hodet og magen

Anne har stadig oftere vondt i hodet og magen.

Hun som alltid har vært plikoppfyllende, begynner å bli borte fra skolen. Særlig gruer Anne for skolen etter helga. Det har blitt en del fravær, flest mandager...


Og ferier er enda vanskeligere, hun brukte hele vinterferien  til å grue seg til skolen igjen…

Foreldrene er nå bekymret, for de kjenner ikke jenta si igjen.

Hun blir undersøkt hos fastlegen, som ikke finner noe galt. 


Måter å skjule det på!

Tenk om hun bare kunne fortelle hvordan hun egentlig har det! Til mamma eller den læreren på skolen som viser at hun er bekymret for henne, og vil hjelpe..

På skolen får hun tilbud om samtale med helsesykepleier. Anne går første gangen, men møter ikke til neste avtale. Hun klarer bare ikke å si hvordan hun har det... har så lyst, men finner alltid måter å skjule det på.


Hun vet ikke hvor mye lenger hun klarer dette.Har mest lyst til å bare gi opp!

Om bare ikke presset hadde vært så stort.. 


Anne begynner å henge etter klassa i flere fag, mest pga. stort fravær..

Skolen tilrettelegger undervisningen i matte, norsk og engelsk. Når hun bare kommer på skolen, ser det ut som om hun trives og har det bra.

 

Hun klarer fortsatt ikke å si noe om hvorfor hun enkelte dager ikke makter å gå på skolen. Lærere og elever i klassa stiller stadig større spørsmål:

Hva er det med Anne? Hun ser jo helt frisk ut.. vil hun ikke? Har hun begynt å skulke? Hun vil jo ikke være på skolen!


Maktesløse foreldre - hva gjør vi?

Mamma og pappa er alvorlig bekymret. De har nå prøvd alt.. møter med skole og andre fagpersoner.

De føler seg helt maktesløse.. hva er det egentlig med Anne?

  • Hvor har det blitt av den smilende, blide og  sosiale og jenta deres? 
  • Hva kan de som foreldre og  skolen gjøre for å hjelpe?
  • De har prøvd alt.. møter med skole og fastlege.

De er lettet over en bedring i løpet av høsten i 9. klasse, og Anne møtte på skolen første uka etter høstferien. Etter det har det vært bråstopp.  


 De får ikke Anne tilbake på skolen. Skolen gir tilbud om litt hjemmeundervisning. Denne undervisningen blir ofte avlyst da Anne snur døgnet og ligger og sover når læreren kommer. Hun mister mer og mer kontakten med venninner og har nå sluttet på dansing som hun har vært så viktig for henne.


Anne har blitt en elev med ufrivillig skolefravær & angst.  Hun vil så gjerne gå på skolen, men hun klarer det bare ikke. 

  • Hva nå? Hva kan gjøres for å  hjelpe Anne og hennes foreldre? 
  • Hvem kan hjelpe?

Historien ender ikke her- heldigvis!

Foreldre og skolen til Anne søker hjelp, slik at de får trygghet i hvordan møte Anne..

 

De får til å stå sammen og finne tiltak som sakte med sikkert endrer seg for Anne.  

Med fokus på mestring og trygghet og små skritt på veien. I 10. Klasse er Anne tilbake i klassa si, og overgang til videregående skole blir opptur for Anne. Hun mestrer igjen skolen, som alle de andre..


Hvor de starter og hva de gjør som virker, vil jeg dele med deg.

 


INVITASJON TIL DEG:

Ettersom både foreldre og fagpersoner I skolen ber om hjelp og støtte for tema bekymringsfullt skolefravær, ønsker jeg å tilby 2 timers kveldskurs for henholdsvis foreldre og fagpersoner. Vi møtes i digitalt kursrom slik at du kan delta fra der du er.


INVITASJON til:

1. Oppstartkurs for foreldre, torsdag 2. mars kl. 20-22

Dette er for deg som ønsker å forstå hva som skjer med barnet ditt, og finne ut hvor du starter med å hjelpe.

Klikk her - info foreldrekurs 


2. Oppstartkurs for fagpersoner i skolen, onsdag 8. Mars kl. 1730-1930

Elever med bekymringsfullt fravær fra skolen - hvilke signaler å være oppmerksom på og hvilke tiltak virker?

Klikk her - info kurs fagpersoner


Nå har du mulighet til å finne ut mer om hvordan du starter med å hjelpe eget barn eller for dine elever som fagperson i skolen.  

Det blir begrenset antall deltakere, og jeg vil sette av god tid til å svare på spørsmål fra deg som deltar.


Har du spørsmål om kurset? Send meg mail: helene@helenelunner.no

bilde meg blå kjole

Ja, jeg ønsker å få mer info om kurs med tema vegring for skole og angst!

Dette er helt uforpliktende! Jeg vil sende deg mer info om tema og kurset, og det er helt opptil deg om du ønsker å delta!

>
Scroll to Top