OPPSTARTKURS FOR FAGPERSONER I SKOLE


Om elever med bekymringsfullt fravær eller som har utviklet skoleangst og vegring for skolen: 

 • Hvilke signaler å være oppmerksom på? Tiltak som i skolehverdagen som virker.. 

Mange lærere tar kontakt og sier de trenger hjelp med å forstå egne elever, og finne tiltak som virker og hjelper enkelte elev

samarbeid hjem - skole

INVITASJON til deg som ønsker å forstå hvordan hjelpe elever som er stadig mer hjemme fra skolen.. 

BLI MED: Onsdag 8. mars kl. 1730-1930

Det er stor økning i antall fagpersoner i skolen og foreldre som tar kontakt med meg og spør om hjelp. Fordi mange erfarer økende antall barn og unge som har bekymringsfullt fravær fra skolen. Eller som har utviklet angst eller vegring for skolen i løpet av pandemien.

Fagpersoner som lærere, skoleledere og andre, forteller de føler seg usikre for hvordan møte elevene, og hvilke tiltak som virkelig hjelper. Ettersom det er økende utfordring som mange fagpersoner møter i skolehverdagen, ønsker jeg å tilby oppstartkurs med tema: 

Økende fravær fra skolen: Hvilke signaler å være oppmerksom på og hvilke tiltak virker?

Kurset vil være av verdi for fagpersoner som har elever mellom 6 til 17 år med økende fravær fra skolen. Enten det har startet nylig eller det har pågått over tid. Eller for deg som jobber med barn og ungdom i andre faginstanser.

Hvorfor er tema særlig viktig nå?

Skoleforskere melder bekymring for at flere elever enn tidligere har økt fravær etter pandemien, og vansker med å være på skolen.  Dette er bekymringsfullt, for hvordan de vil mestre skolen fremover. I tillegg er det er flere i denne risikogruppa som trenger hjelp NÅ!


Dette vil du få ved påmelding:

Din personlige tilgang til kurset. Du kan få hjelp for  utfordringer du har i møte med elever med økende fravær i egen skolehverdag, med å sende meg spørsmål i forkant, eller underveis på temakvelden. Du som er påmeldt, får tilgang til opptak, slik at du som er forhindret likevel kan delta. Eller du ønsker å se kurset i etterkant.

Hvem er dette for?

Dette er for deg som fagperson i skolen, som lærer, elevveileder, skoleleder eller annen funksjon som ønsker kunnskap og verktøy for hvordan møte elever med økende fravær i skolen, som vil gi resutlater og økende skolemestring. Jeg tilbyr egen temakveld for foreldre- klikk her for info: 

Praktisk info om temakveld

Du kan delta fra egen pc, nettbrett eller telefon. Du kan være helt anonymt, og vil bare synlig for andre deltakere om du ønsker. 

På dette oppstartkurset vil du lære:

 • Faresignaler å være oppmerksom på for elever med økt fravær fra skolen 
 • Forståelse om hva som skjer med elever som har vansker med å være på skolen, og mulige årsaker til at fraværet fortsetter å øke uten tiltak som virker
 • Hvem er ansvarlig for hva, og hvordan få til godt samarbeide skole - foreldre 
 • Tiltak for elever, slik at hen mestrer å være på skolen. Mange lærere spør om hjelp til konkrete tips og hjelpetiltak i skolehverdagen
 • Jeg vil sette av god tid på slutten til å svare på dine spørsmål  


Hva vil du oppnå med å delta:


 • Trygg på hvilke signaler å være oppmerksom på for elever med økt fravær
 • Forstå hva som er vanligste årsaker til økende fravær for elever i skolen
 • Har verktøykasse av tiltak som virker for elever med økt fravær
 • Forståelse av samarbeidsparter og hvordan jobbe til beste for eleven  

Oppstartkurs fagpersoner i skolen:

Kr 397,- 

Verdi kr 1500.- 

Dersom du ønsker faktura eller at arbeidsgiver betaler, ta kontakt med meg før bestilling.

Om dere er to eller flere fagpersoner fra samme skole, får dere rabattert pris.

Kursholder er Helene Ruud Lunner

Jeg har lang erfaring som fagperson i skolen som pedagogisk psykologisk rådgiver, lærer, skoleleder og ansvarlig for lærlinger. Jeg har kunnskap og praktisk forståelse  for hvilke systemer og tiltak som virker i møte med elever som har bekymringsfullt fravær fra skolen..eller utviklet angst og vegring for skolen. I tillegg nevner jeg:

 • Erfaring med å utvikle og gjennomføre kurs og foredrag til skoler og andre fagpersoner 
 • Jeg har  tilleggsutdannelse som NLP coach og NLP helsecoach, er mental trener, og utvikler nettbaserte foreldrekurs for hvordan hjelpe eget barn med vansker i skolen
 • I tillegg har jeg også erfart som mamma: Jeg har erfart at livet ikke alltid blir som forventet, og mitt liv tok en uventet retning  da jeg fikk en nydelig sønn med ADHD og dysleksi, for over 20 år siden. Jeg levde i flere år med følelsen av bekymring og maktesløshet. Da min sønn gikk i 3. klasse på barneskolen, bestemte jeg meg for å gjøre alt, for at han skulle få oppleve mestring og glede i skole og hverdagen. Jeg ble en løvemamma! I dag ser jeg at: Uten min innsats, hadde min sønn mistet muligheten til å fullføre videregående skole, allerede tidlig i barneskolen. Nå har han FULLFØRT OG BESTÅTT!  

Jeg brenner for skolemestring for alle elever i skolen. Velkommen med! 

Påmeldingsfristen din utgår om: 

24
Days
.
 
00
Hours
.
 
00
Minutes
.
 
00
Seconds

You missed out!

Dette er tilbakemeldinger fra andre foreldre som har deltatt på mine foreldrekurs:

Resultatene er fantastiske 

Sønnen min som har hatt vansker med å være på skolen siste 3 år, går nå på skolen hver dag uten å grue seg. Jeg trengte en dytt for å få nytt perspektiv på skolevansker for mitt barn. Det fikk jeg raskt, og resultatene er fantastiske. 


Det skjedde selvfølgelig ikke over natten.. Løvemamma portalen var det jeg trengte for å få på plass de siste brikkene.  Jeg kan ikke  takket deg nok for medlemsskapAnbefaler  det sterkeste -

 Løvemammaportalen er det mange foreldre som trenger.

Mamma Cathrine    

HR Lunner AS Copyright© 2023 

helenelunner.no - helene@helenelunner.no. Alle rettigheter. Personvern                          

>
Skroll til toppen