Veien fra skoleglede til mobbing og skoleangst!

Her får du historien om Tore. En blid og sosial  gutt med venner, og fotball som den store interessen på fritida. Som ser frem til å starte på ungdomsskolen! 


Tore har likt seg godt på barneskolen, og bortsett fra dysleksi diagnose som han fikk for noen år siden, klarer han seg fint, for barneskolen satte tidlig inn noen enkle hjelpetiltak for han.

Alle i klassa visste han hadde vansker med lesing og skriving.. Det var helt greit - akseptert av alle!

Overgang til ungdomsskolen forberedes godt.. den nye skolen får info om Tore sine vansker og enkle behov for tilrettelegging.. Han blir lovet: Dette er ikke noe problem - vi har mange elever med dysleksi!

ungdom, gutt, oppgitt, eksamen

Tore leste sakte og feil.. og klassa lo av av han!  

Endelig! Første dag på ungdomsskolen! Tore startet opp glad og fornøyd. Han kom i klasse med mange nye. Han så frem til bli kjent - få nye venner...  


Noe ble raskt annerledes! 

Det startet den dagen engelsklærer ba Tore lese høyt.. på barneskolen fikk han alltid slippe, for lærer visste at det var noe han trengte å bli skånet for.


Hva hendte? 

Noen av de nye i klassabegynte å le.  Tore leste sakte og det ble mange feil,og de fikk fortsette å le. Fra denne dagen fikk Tore en merkelapp  skolen! 

Han kom hjemtrist og lei seg, for første gang! 

Mamma og pappa  han forandret seg, og de spurte bekymret, hva er det?  

Tore svarte ikkeløp opp  rommet   sittog smelte igjen døra!  


Vondt i magen før skolen! 

Tore har vondt i magen før skolen  neste dag. Hva skjer 

Han håpet i det lengste det som   hendte i går var glemt. Men det bare fortsatte.. fra flere medelever. Tore ville være sterkog for all del ikke snakke med foreldrene sine. 


Neste uker følte han også  skam: Hva er det med meg? Hva har jeg gjort?  

Mange så hva som foregikk, men lite ble gjort.


Venner forsvinner – redd for å bli stemplet! 

Vennene til Tore trekker seg også gradvis mer unna. De er redde for å bli stemplet.. Tore som før var ivrig og god på fotballbanen, mister mye iver og glede. Han blir oftere sittende på benken.

Foreldre ser han ikke har det bra. Den glade gutten er  alltid trist

Og kamerater som før kom ofte  besøker sjeldent å se..  


Vi har da ikke ressurser til å fotfølge han 

Mamma tar kontakt med skolen, sier de er bekymret for sønnen sin, men opplever liten forståelse: Noe må da elevene tåle! Vi kan ikke fotfølge han på skolen. 

Mamma føler seg som en brysom foreldre, men hun vet hennes sønn ikke har det bra.Hun velger å stole  skolenog håper at det vil  over, veldig snart! 


Tore vil være sterk, og holder de vonde følelsene for seg selv. Han som alltid har vært på skolen,  begynte å få fravær og ble kvalm over å tenke  skolen.   

 

Starten på flere år med mobbing! 

Dette er starten på flere år med mobbing i skolen for Tore! 

Han begynte å bli borte fra en og  annen time med kroppsøving. Også ble det stadig  

oftere. 

Først da han var helt borte fra gymog og fravær økte også  i andre fag, tok skolen 

endelig kontakt med foreldrene til   Tore.  


Mer og mer hjemme og mindre på skolen.. Tore har blitt en av mange elever med ufrivillig skolefravær - skoleangst!

 

10. Klasse har Tore vondt I magen hver søndag, gruer seg for skolen dagen etter. Som oftest klarer han ikke å gå .

Han vil så gjerne, og vet det er viktig for han, men han klarer det bare ikke! Den glade gutten har mistet troen på seg selv 

  • Tror ikke han kan noe som helst lenger.
  • Han har også mistet tro på at han kan gjennomføre videregående skole!
  • Hva kunne skolen og foreldrene til Tore ha gjort for å hjelpe gutten sin tidligere
  • Her er det flere ting som kunne vært veldig annerledes, om Tore hadde fått hjelp fra oppstart av ungdomsskolen
  • Forskning viser at elever som blir utsatt for mobbing i skolen over tid, er utsatt for å utvikle skoleangst.  Det blir for vanskelig å komme på skolen, selv om jenta eller gutten egentlig ønsker å være der.

INVITASJON TIL DEG SOM ØNSKER HJELP OG STØTTE: 

Ettersom både foreldre og fagpersoner I skolen ber om hjelp og støtte for tema bekymringsfullt skolefravær, ønsker jeg å tilby 2 timers kveldskurs for henholdsvis foreldre og fagpersoner.

 

Vi møtes i digitalt kursrom slik at du kan delta fra der du er.INVITASJON til: 

1. Oppstartkurs for foreldre, torsdag 2. mars kl. 20-22

Dette er for deg som ønsker å forstå hva som skjer med barnet ditt, og finne ut hvor du starter med å hjelpe.


Klikk her - info foreldrekurs 


2. Oppstartkurs for fagpersoner i skolen, onsdag 8. Mars kl. 1730-1930

Elever med bekymringsfullt fravær fra skolen - hvilke signaler å være oppmerksom på og hvilke tiltak virker?

 

Klikk her - info kurs fagpersoner3. GRATIS foreldrekurs, og bli trygg på hvor du starter med å hjelpe ditt barn i skolen. 

Klikk her for å registrere deg: 

Nå har du mulighet til å finne ut mer om hvordan du starter med å hjelpe jenta eller gutten din. På en enkel og effektiv måte, sett av 2 timer og bli med på oppstartkurs.


Det blir begrenset antall deltakere, og jeg vil sette av god tid til å svare på spørsmål fra deg som deltar.

 

Har du spørsmål om kurset? Bare svare på mailen her.

bilde meg blå kjole

Ja, jeg ønsker å få mer info om kurs med tema vegring for skole og angst!

Dette er helt uforpliktende! Jeg vil sende deg mer info om tema og kurset, og det er helt opptil deg om du ønsker å delta!

>
Skroll til toppen