Førstehjelp for annerledesdager i skolen!

Det er desember og annerledesdager står i kø i skolen. Til glede og hygge for mange elever. For våre barn og ungdommer med utfordringer i skolen, kan dagene bli til stor frustrasjon og ende som en "katastrofedag"!


 Barnet ditt som ikke mestrer utfordringer han møter denne dagen, enten på innhold eller rammer og struktur. Og utfordringen  gjelder enten barnet ditt  er 6 eller 17 år!

jul annerledesdager skole


Hva skjer egentlig på annerledesdager?

  • Det er dager med andre rammer og innhold enn vanlige skoledager.  Som dagsturer utenfor skolen, i nærmiljø eller lengre reiser for nye opplevelser.   Eller aktivitetsdager eller øvelse til julespill på skolen.  Her stilles det helt andre krav til våre barn, som har behov for tydelige rutiner  og forutsigbarhet i skoledagen! 
  • Fellesnevneren er ofte mer ustrukturerte dager med ukjent innhold. Krydre det med lite forutsigbarhet. Resultatet er økt stress og stor mulighet for at annerledesdagen blir en frustrasjonsdag med negative opplevelser for din datter eller sønn!

Vi ønsker jo så inderlig at annerledesdager, blir fine dager med morsomme aktiviteter, også for våre barn!


For å hjelpe deg, slik at du er i forkant til beste for ditt barn: Her er førstehjelp for fine annerledesdager 


  1. Kontakte skolen. Få informasjon om annerledesdager: Dato? Hvor? Innhold?
  2. Kartlegge: Hva kan bli utfordrende for jenta eller gutten din?  Du kjenner ditt barn best, og hva som kan bli utfordrende!
  3. Finn ut: Hvilke tiltak har barnet ditt behov for? Målet er at hen får en hyggelig dag med mestringsopplevelser! Søke samarbeid med skolen. Snakk med lærer om nødvendige tiltak i forkant! 
  4. Forberede dagen: Snakk med ditt barn  om annerledesdagen, og hvordan det vil bli, trinn for trinn, Gå gjennom dagen, fra starter til hen er hjemme igjen. Snakk om innhold og organisering. Oppmøte utenfor skolen - hvor?  Hvordan komme til/fra? hvem være sammen med?  Sikre at skolen snakke med barnet ditt i forkant, så alt er klart til annerledesdagen starter!
  5. Sist men ikke minst: Bestem deg for å gjøre en forskjell for barnet ditt - du kan gjøre en stor forskjell. Det siste du ønsker at at barnet ditt kommer hjem lei seg eller sint, etter at det meste har gått på tverke.  

Lykke til med annerledesdager i desember!

>
Skroll til toppen