Skoler og andre

Jeg kan tilby: 

Kurs og foredrag tema:  Bekymringsfullt fravær og skoleangst:


Jeg tilbyr kurs eller foredrag til foreldre og skoler som har barn som strever i skolen.  Aktuelle møtearena er: Skoler, Kurs i regi av FAU, foreldreforeninger og andre! 


Er dette av interesse? Ta kontakt med meg for en uforpliktende prat.

 Mail: helene@helenelunner.no

 1. 1
  KURS  OG VEILEDNING TIL SKOLER 
  Har din skole elever med bekymringsfullt fravær eller skoleangst/vegring? 

  Jeg erfarer økt bekymring fra rektorer, lærere og andre fagpersoner i skolen, som sier de er usikre på hvordan møte egne elever som har økende vansker, og hvordan tilrettelegge slik at hen kommer seg tilbake i ordinær skolehverdag. Som en rektor sa til meg: Min bekymring nå er alle elevene jeg mister. Jeg trenger hjelp til å forstå hvorfor elever ikke kommer seg på skolen.. Hvordan møter vi elev og foreldre? Hva kan vi gjøre for å hjelpe våre elever?I følge skoleforskning, er det avgjørende at skolens ansatte har kunnskap om faresignaler, slik at de får satt inn tiltak tidlig nok. Deretter finne tiltak som vil hjelpe den enkelte elev. Og sist men ikke minst: At skole, foreldre og elev jobber sammen for å trekker i samme retning. 

  Tilbud om kurs/veiledning for skolens ansatte: Siste årene har jeg jobbet stadig mer med tema bekymringsfullt fravær og skoleangst, og bidratt til å hjelpe mange elever tilbake i skolehverdagen. Utfra positive tilbakemeldinger ønsker jeg å bidra til at enda flere skoler får nødvendig kunnskap om tema. Derfor tilbyr jeg nå kurs til skolens lærere og andre fagpersoner, tilpasset skolens behov og utfordringer på tema bekymringsfullt fravær - skoleangst. Her vektlegger jeg praktisk tilnærming i skolehverdagen, og deler konkrete tiltak vi vet gir resultater i møte med skolens elever.  Slik at skolen blir trygg på effektive tiltak til beste for elev, skole og foreldre. Jeg kan bistå skoler med:
  • Hvordan skolen jobber for å hjelpe elever tilbake i skolehverdagen, det er ofte avgjørende for å lykkes 

  • Hvordan skolen kan hjelpe egne elever med lite ekstraressurser, om de er oppmerksom på faresignaler tidlig nok. Jeg erfarer ofte at store ressurser brukes på tiltak som gir liten effekt, eller i verste fall, gjør det enda vanskeligere for eleven

  Min bakgrunn for å tilby kurs/veiledning til skolen er: 
  • Kunnskap om og forståelse for utfordring som skolen står i med egne elever og bekymringsfull fravær, etter 25 år som ppt-rådgiver, lærer og skoleleder

  • Erfaringer fra praksisfeltet med elev, foreldre, skole & andre faginstanser, og oppnådd resultater 

  • God kunnskap om forskning og praksis i klasserommet,  for tiltak som fremmer og hemmer bekymringsfullt fravær/skoleangst 

  Og sist, men ikke minst: 
  • Hvordan møte foreldre og hva som er viktig for å hjelpe eleven tilbake i skolen.Jeg har erfaringer i møte med foreldre gjennom flere år som kursutvikler av foreldrekurs på tema skoleangst - vegring. Dette har gitt meg kunnskap og forståelse for hvor viktig det er at skole og foreldre samarbeider for å lykkes med å hjelpe eleven. 

  • Sist men ikke minst: Jeg har erfaringer som mamma til barn med utfordringer i skolen. Jeg fikk til å hjelpe min sønn til å fullføre og bestå videregående skole, til tross for at få trodde det var mulig

  Oppslag om mitt arbeid i media her:Siste halvåret har jeg flere ganger vært brukt som fagperson på tema skoleangst og vegring i media: 
  Hva sier forskning:  Bekymringer fra skoleforskere og skoler viser at tallene har økt under pandemien. 
  • Utdanningsnytt i 2018, viser at 3,7 prosent av elevene i grunnskolen hadde fravær på én måned eller mer. Omregnet til landsgjennomsnitt tilsvarte dette 22.000 norske elever i barne- eller ungdomsskole med bekymringsfullt fravær. Dette tilsvarer ca. 1 elev i hver klasse. 

  Her er noen mediaoppslag om tema:  
  Jeg skreddersyr kurs/veiledning både ved fysiske møter på skolen, og nettbasert. Dersom tema bekymringsfullt fravær/skoleangst er av interesse for din skole, er du så velkommen til å ta kontakt med meg på mail eller telefon, så avtaler vi tid til kort prat, helt uforpliktende.

  Vennlig hilsen fraHelene Ruud Lunner, erfaren fagperson, kursholder og mammamail: helene@helenelunner.no eller tlf. 91759721

>
Skroll til toppen