Annerledesdager i skolen, til glede eller bekymring for ditt barn?

I morgen skal klassa på tur. Ta med mat og drikke, godt humør og vær forberedt på noen overraskelser underveis. 

Er dette en god eller dårlig nyhet for ditt barn i skolen?

Barn vansker i skolen

Det er snart slutt på skoleåret, og  annerledesdager står i kø. 

Dager som fylles med annet innhold enn den vanlige timeplanen. Til glede og hygge for mange elever. For mange av våre barn og ungdommer, kan dagene i beste fall bli en  stor frustrasjon for både barn og mammaer.  I verste fall ende som en "katastrofedag"!


Hva skjer egentlig på annerledesdager?

  • Det er dager med andre rammer og innhold enn vanlige skoledager... Turer ut fra skolen, idrettsdager eller aktivitetsdager på skolen. Det stilles helt andre krav til våre barn, de som har behov for tydelige rutiner  og trygghet i skoledagen! 
  • Fellesnevneren er ofte mer ustrukturerte dager med ukjent innhold. Krydre det med lite forutsigbarhet. Resultatet er økt stress og stor mulighet for at annerledesdagen blir en frustrasjonsdag. Stor mulighet for at ditt barn kommer hjem  trist eller lei seg. 

Vi ønsker jo så inderlig at annerledesdager, blir fine dager med morsomme aktiviteter, også for våre barn. Jeg får ofte spørsmål - hva kan jeg gjøre for å forberede dagene for barnet mitt?


JA til annerledesdager for alle! Få 5 tips for å hjelpe ditt barnet:

Be skolen snakke med ditt barn om innhold for dagen, så alt er klart før dagen starter.

  1. Kontakte skolen. Få informasjon om annerledesdager: Dato? Hvor? Innhold?
  2. Hva skjer? Hva kan bli utfordrende for ditt barn? Du kjenner jenta eller gutten din best, og vet hva som kan gå fint eller bli vanskelig
  3. Planlegge dagen:  Har barnet ditt behov for ekstra tiltak? I så fall hva? Målet er at jenta eller gutten din får en hyggelig dag med mestringsopplevelser!
  4. Snakk med lærer om nødvendige tiltak.. det er til det beste for for både barnet ditt, deg og skolen. Ofte er det lurt at lærer tar en liten prat med elev om innhold for dagen, så alt er klart i forkant
  5. Forberede barnet ditt på annerledesdagen i forkant. Gå gjennom dagen, fra start til slutt. Når møte? Hvordan komme til/fra? Hvem være sammen med? osv.

Har skolen flere dager utenom ordinær timeplan? Husk å planlegge en dag av gangen! 

Lykke til med årets annerledesdager!

P.S! Har du ungdom som står midt i eksamenstida? Få flere tips av meg her! 

Hvordan hjelpe din ungdom til å mestre eksamen? Få mine 7 tips!

For deg som har ungdom som trenger ekstra tilrettelegging!

>
Skroll til toppen